કડીબધ્ધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કડીબધ્ધ

વિશેષણ

  • 1

    હારબંધ.

  • 2

    સાંકળરૂપે ગાંઠેલું.