કેડોના કટકા થવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કેડોના કટકા થવા

  • 1

    કેડમાં સખત દુઃખવું; ખૂબ થાક લાગવાથી કેડ દુખવી.