કેડ ઝાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કેડ ઝાલવી

  • 1

    શરણ લેવું.

  • 2

    કેડે વા આવવોકેડો.