કેડે તેડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કેડે તેડવું

  • 1

    કેડ ઉપર બેસાડવું, ઊંચકવું (જેમ કે, બાળકોને).