ગુજરાતી

માં કૂડ પડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કૂડ પડવું1કેડે પડવું2

કૂડ પડવું1

  • 1

    દેવ દેવીનો અપરાધ થવો; તેવું કામ થવું.

ગુજરાતી

માં કૂડ પડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કૂડ પડવું1કેડે પડવું2

કેડે પડવું2

  • 1

    પાછળ ને પાછળ મંડ્યા રહેવું.

  • 2

    પજવવું; સતાવવું.