કેડે લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કેડે લેવું

  • 1

    કેડ ઉપર બેસાડવું, ઊંચકવું (જેમ કે, બાળકોને).