ગુજરાતી

માં કણાયતુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કણાયતું1કણાયતું2

કણાયતું1

નપુંસક લિંગ

  • 1

ગુજરાતી

માં કણાયતુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કણાયતું1કણાયતું2

કણાયતું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    દરમાયા તરીકે અપાતું અનાજ; કણોતું.

મૂળ

'કણ' ઉપરથી જુઓ કણતું