ગુજરાતી

માં કતની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કત1કતુ2કુંત3કૃત4કેત5કેતુ6કેતું7કંત8

કત1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કલમનો કાપ.

 • 2

  સઢ માટે કાપીને કરેલો કાપડનો ટુકડો.

ગુજરાતી

માં કતની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કત1કતુ2કુંત3કૃત4કેત5કેતુ6કેતું7કંત8

કતુ2

પુંલિંગ

 • 1

  યજ્ઞ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં કતની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કત1કતુ2કુંત3કૃત4કેત5કેતુ6કેતું7કંત8

કુંત3

પુંલિંગ

 • 1

  ભાલો.

 • 2

  જીવડું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં કતની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કત1કતુ2કુંત3કૃત4કેત5કેતુ6કેતું7કંત8

કૃત4

વિશેષણ

 • 1

  કરેલું; બનાવેલું.

ગુજરાતી

માં કતની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કત1કતુ2કુંત3કૃત4કેત5કેતુ6કેતું7કંત8

કેત5

નપુંસક લિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો +ભૂત.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં કતની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કત1કતુ2કુંત3કૃત4કેત5કેતુ6કેતું7કંત8

કેતુ6

પુંલિંગ

 • 1

  એક ગ્રહ; ધૂમકેતુ.

 • 2

  ધજા; નિશાન.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં કતની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કત1કતુ2કુંત3કૃત4કેત5કેતુ6કેતું7કંત8

કેતું7

વિશેષણ

 • 1

  +કેટલું; શા માપનું-પ્રમાણનું? (પ્રશ્નાર્થક).

મૂળ

सं. कियत्, प्रा. केत्त (oअ)

ગુજરાતી

માં કતની 8 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કત1કતુ2કુંત3કૃત4કેત5કેતુ6કેતું7કંત8

કંત8

પુંલિંગ

 • 1

  +કંથ; કાન્ત; પિયુ.

 • 2

  પતિ; ભરથાર.

મૂળ

सं. कान्त; प्रा. कंत

પુંલિંગ

 • 1

  કૃતયુગ.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કર્મફળ.

 • 2

  ચારની સંખ્યા.

મૂળ

सं.