કૂતરાને મોતે મરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂતરાને મોતે મરવું

  • 1

    બૂરે હાલે મરવું.