કૂતરાં બિલાડા જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂતરાં બિલાડા જેવું

  • 1

    સાથે ઊભા રહ્યે ન બને તેવું.

  • 2

    નિરાંત વિનાનું; રઘવાયું.