કતલેઆમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કતલેઆમ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કત્લેઆમ; કશા અંકુશ કે વિવેક વિનાની કતલ; આમ કતલ, ખૂનરેજી.

કત્લેઆમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કત્લેઆમ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કશા અંકુશ કે વિવેક વિનાની કતલ; આમ કતલ, ખૂનરેજી.

મૂળ

अ.