ગુજરાતી

માં કતલેઆમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કતલેઆમ1કત્લેઆમ2

કતલેઆમ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કત્લેઆમ; કશા અંકુશ કે વિવેક વિનાની કતલ; આમ કતલ, ખૂનરેજી.

ગુજરાતી

માં કતલેઆમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કતલેઆમ1કત્લેઆમ2

કત્લેઆમ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કશા અંકુશ કે વિવેક વિનાની કતલ; આમ કતલ, ખૂનરેજી.

મૂળ

अ.