ગુજરાતી માં કતાલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કતાલ1કતાલ2

કતાલ1

વિશેષણ

  • 1

    ખૂની; કતલ કરનાર.

મૂળ

अ. कित्ताल

ગુજરાતી માં કતાલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કતાલ1કતાલ2

કતાલ2

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    અણબનાવ; કજિયો; કંકાસ.

  • 2

    રડારોળ.

મૂળ

ક+તાલ