કતાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કતાળ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    અણબનાવ; કજિયો; કંકાસ.

  • 2

    રડારોળ.

મૂળ

ક+તાલ