ગુજરાતી

માં કુથની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કુથ1કૂથ2કૅથે3કેથે4કંથ5

કુથ1

પુંલિંગ

 • 1

  હાથી ઉપર નાખવાની ઝૂલ.

 • 2

  સાદડી; શેતરંજી.

 • 3

  કંથા.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં કુથની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કુથ1કૂથ2કૅથે3કેથે4કંથ5

કૂથ2

વિશેષણ

કાઠિયાવાડી
 • 1

  કાઠિયાવાડી સુંદર; નાજુક.

ગુજરાતી

માં કુથની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કુથ1કૂથ2કૅથે3કેથે4કંથ5

કૅથે3

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  પૂર્વ ચીનનું પ્રાચીન નામ.

મૂળ

इं.

ગુજરાતી

માં કુથની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કુથ1કૂથ2કૅથે3કેથે4કંથ5

કેથે4

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  સુરતી ક્યાં.

 • 2

  કોઈપણ જગ્યાએ.

 • 3

  કોક જગાએ.

મૂળ

सं. कुत्र: अप. केत्थु

ગુજરાતી

માં કુથની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કુથ1કૂથ2કૅથે3કેથે4કંથ5

કંથ5

પુંલિંગ

 • 1

  કાન્ત; પિયુ.

 • 2

  પતિ; ભરથાર.

મૂળ

सं. कान्त; प्रा. कंत જુઓ કંત