કથનાવળિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કથનાવળિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કહેવતોનો સંગ્રહ.