કંથાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંથાળ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કંઠાળ.

  • 2

    ઘોડા અથવા ગધેડા ઉપર માલ લાદવાની બેપાસિયા ગૂણ.