કથાશેષ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કથાશેષ

વિશેષણ

  • 1

    જેને વિષે માત્ર કથા કરવાનું જ રહે છે એવું; મૂએલું.