કૅથોડકિરણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૅથોડકિરણ

  • 1

    ઋણ કિરણ.