ગુજરાતી માં કથોલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કથોલ1કથોલ2

કથોલું1

વિશેષણ

 • 1

  કઠેકાણાનું.

 • 2

  લાગ વિનાનું; અગવડ ભરેલું.

મૂળ

कु+स्थल

ગુજરાતી માં કથોલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કથોલ1કથોલ2

કથોલ2

વિશેષણ

 • 1

  કઠેકાણાનું.

 • 2

  લાગ વિનાનું; અગવડ ભરેલું.

મૂળ

कु+स्थल

ગુજરાતી માં કથોલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કથોલ1કથોલ2

કથોલ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સારા લાગનો અભાવ.

 • 2

  કથળવું તે.

મૂળ

ક+થોલ