કંદકલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંદકલી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કેતકી વગેરેમાં દાંડા ઉપર ઊગતી કળી, જે દાટતાં તેનો છોડ થાય છે; 'બલ્બિલ'.