ગુજરાતી

માં કદનની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કદન1કદનું2કુંદન3કૂદન4કંદન5

કદન1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  મારવું તે; વધ.

 • 2

  પાપ.

 • 3

  દુઃખ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં કદનની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કદન1કદનું2કુંદન3કૂદન4કંદન5

કદનું2

વિશેષણ

 • 1

  કદન કરનારું; વિનાશક.

મૂળ

જુઓ કદન

ગુજરાતી

માં કદનની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કદન1કદનું2કુંદન3કૂદન4કંદન5

કુંદન3

નપુંસક લિંગ

 • 1

  શુદ્ધ સોનું.

ગુજરાતી

માં કદનની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કદન1કદનું2કુંદન3કૂદન4કંદન5

કૂદન4

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  બેઠકની કસરતનો એક પ્રકાર.

મૂળ

'કૂદવું' પરથી?

ગુજરાતી

માં કદનની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કદન1કદનું2કુંદન3કૂદન4કંદન5

કંદન5

નપુંસક લિંગ

 • 1

  નિકંદન; નાશ.

મૂળ

सं.