કદરશનાસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કદરશનાસી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કદરદાની; કદરદાન હોવું તે; કદર જાણવી તે.