કદાચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કદાચ

અવ્યય

  • 1

    દૈવયોગે; રખેને.

  • 2

    કોઈ વાર (સંભવ બતાવવા).