કુંદીપાક આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુંદીપાક આપવો

  • 1

    ખૂબ ઠોકવું,મારવું.