કદ ખસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કદ ખસવું

  • 1

    કુળ, દરજ્જો કે વજન વક્કર જવું, ઓછું થવું.