કનકવો અપાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કનકવો અપાવવો

  • 1

    પતંગને ઊડતો કરવા બીજાએ દૂર સુધી લઈ જઈ છોડવો; છૂટ અપાવવી.