કન્ના બાંધવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કન્ના બાંધવી

  • 1

    કન્નાની યોજના કરવી; તે દોરી બાંધવી.