ગુજરાતી

માં કન્નીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કન્ની1કુન્ની2

કન્ની1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કન્નાતી ઓછી કરવા માટે પતંગને છેડે ચોડાતી પૂંછડી.

  • 2

    [?] નાની પતંગ.

ગુજરાતી

માં કન્નીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કન્ની1કુન્ની2

કુન્ની2

સ્ત્રીલિંગ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી હાંલ્લી.