કપ્પો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કપ્પો

પુંલિંગ

  • 1

    કુપ્પી; કુલ્લું.

  • 2

    બે કે વધુ ગરેડીવાળું ચોકઠું (માલ ચડાવવા ઇ૰ માટેનું ઓજાર).

કુપ્પો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુપ્પો

પુંલિંગ

  • 1

    કુલ્લું.