ગુજરાતી

માં કપ્પોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કપ્પો1કુપ્પો2

કપ્પો1

પુંલિંગ

  • 1

    કુપ્પી; કુલ્લું.

  • 2

    બે કે વધુ ગરેડીવાળું ચોકઠું (માલ ચડાવવા ઇ૰ માટેનું ઓજાર).

ગુજરાતી

માં કપ્પોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કપ્પો1કુપ્પો2

કુપ્પો2

પુંલિંગ

  • 1

    કુલ્લું.