કંપમાત્રા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંપમાત્રા

સ્ત્રીલિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    કંપવાનું માપ; 'ઍમ્પ્લિટ્યૂડ'.