કપૂરે કોગળા કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કપૂરે કોગળા કરવા

  • 1

    સુખવૈભવ માણવો.