કપાળી વિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કપાળી વિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અઘોરીની વિદ્યા.