કપાળે કંકુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કપાળે કંકુ

  • 1

    ધનભાગ્ય; જશ.