કપાળે ચોડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કપાળે ચોડવું

  • 1

    તિરસ્કારમાં આપવું.

  • 2

    માથે પડે તેવી નકામી વસ્તુ આપવી.