કપાળે ડામ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કપાળે ડામ દેવો

  • 1

    કશું જ ન આપવું.