કપાળે હાથ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કપાળે હાથ દેવો

  • 1

    ખિન્ન, નિરાશ થવું.