કબજો મેળવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કબજો મેળવવો

  • 1

    કાયદેસર ભોગવટો લેવો.