ગુજરાતી

માં કબુદ્ધિની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કબુદ્ધિ1કુબુદ્ધિ2

કબુદ્ધિ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કુબુદ્ધિ.

મૂળ

ક+બુદ્ધિ

ગુજરાતી

માં કબુદ્ધિની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કબુદ્ધિ1કુબુદ્ધિ2

કુબુદ્ધિ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નઠારી બુદ્ધિ.

  • 2

    લુચ્ચાઈ; કપટ.

મૂળ

सं.