કબૂલાત માગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કબૂલાત માગવી

  • 1

    કબૂલ થવા કહેવું; માન્ય કે મંજૂર છે કે કેમ તે પૂછવું.