ગુજરાતી

માં કબોલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કબોલ1કુબોલ2

કબોલ1

પુંલિંગ

  • 1

    કુબોલ; કુવેણ.

મૂળ

ક+બોલ

ગુજરાતી

માં કબોલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કબોલ1કુબોલ2

કુબોલ2

પુંલિંગ

  • 1

    ખોટો-ન બોલવા જેવો બોલ; કબોલ.

મૂળ

કુ+બોલ