કબોલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કબોલ

પુંલિંગ

  • 1

    કુબોલ; કુવેણ.

મૂળ

ક+બોલ

કુબોલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુબોલ

પુંલિંગ

  • 1

    ખોટો-ન બોલવા જેવો બોલ; કબોલ.

મૂળ

કુ+બોલ