કુંભની ઊંઘ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુંભની ઊંઘ

  • 1

    લાંબીને ભારે ગાઢ (છ મહિનાની) ઊંઘ.