કુમકે ઊભા રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુમકે ઊભા રહેવું

  • 1

    પડખે મદદમાં રહેવું.