ગુજરાતી

માં કમખરચાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કમખરચાળ1કમખર્ચાળ2

કમખરચાળ1

વિશેષણ

  • 1

    ઓછું ખરચાળ.

ગુજરાતી

માં કમખરચાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કમખરચાળ1કમખર્ચાળ2

કમખર્ચાળ2

વિશેષણ

  • 1

    ઓછું ખરચાળ.