કમ્પોસ્ટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કમ્પોસ્ટ

નપુંસક લિંગ

  • 1

    કૉમ્પોસ્ટ; કચરો અને છાણ મૂતર મળના મિશ્રણથી તૈયાર કરાતું ખાતર; ઉકરડાની એક વૈજ્ઞાનિક રીત.