કમફુરસદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કમફુરસદ

વિશેષણ

  • 1

    ઓછી નવરાશવાળું.

કમફુરસદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કમફુરસદ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કમફુરસદી.