કમફુરસદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કમફુરસદી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નવરાશની ઓછપ.