કમબખત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કમબખત

વિશેષણ

 • 1

  કમનસીબ.

 • 2

  ધૂર્ત; બદમાશ.

કમબખ્ત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કમબખ્ત

વિશેષણ

 • 1

  કમનસીબ.

 • 2

  ધૂર્ત; બદમાશ.