ગુજરાતી

માં કમબખતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કમબખત1કમબખ્ત2

કમબખત1

વિશેષણ

 • 1

  કમનસીબ.

 • 2

  ધૂર્ત; બદમાશ.

ગુજરાતી

માં કમબખતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કમબખત1કમબખ્ત2

કમબખ્ત2

વિશેષણ

 • 1

  કમનસીબ.

 • 2

  ધૂર્ત; બદમાશ.