કુમળું કલાર જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુમળું કલાર જેવું

  • 1

    ખૂબ કોમળ.