કમાડ વાસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કમાડ વાસવું

  • 1

    બારણું બંધ કરવું.