કમાન કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કમાન કાઢવી

  • 1

    ક્માનનો આકાર કરવો (બાંધકામમાં).